در انتظار منتظَر
مباحث ديني- علوم اسلامي -پاسخ به شبهات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

سوال : روح القدس چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

سوال :اسرائیلیّات چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

سوال: آیا این مطلب که زن از باقیمانده گل آدم خلق شده صحیح است واگر صحیح است آیا این نشانه برتری مرد بر زن است ؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

سوال: پس از مرگ، روح کجا می رود؟ آیا وارد جسم می شود؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش: درباره صراط و عبور انسانها از آن توضیح دهید؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش: آیا اهل سنت هم بهشتی هستند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

سوال: آیا از میان همهء انسان ها فقط شیعیان به بهشت می روند؟! آیااین لغو خلقت را نمی فهماند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

سوال: آیا پیروان زردشت که آتش پرست هستند, در قیامت معذّب خواهند بود؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش:میزان در قیامت چگونه است؟ و چگونه عمل در آنها سنجیده میشود؟ سنگینی عمل خوب یا بد یعنی چه؟

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش: آیا در جزای گناهان بین سیّد و غیر سید فرقی هست ؟ آیا می شود گفت که سید هر چه گناه کند, اصلاًبازخواست نمی شود و در روز قیامت جدّشان از آنان شفاعت می کند, ولی افراد غیر سیّد باید عذاب شوند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش:

مشهور است که هنگام بر پایی قیامت هیچ موجودی به غیر از خدا زنده نیست، پس تکلیف روح انسان چه می شود؟ اگر اصل انسان به روح او است و آن زنده است، با این چگونه می سازد؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش: بهشت و جهنم چه مکان هایی هستند و برای چه کسانی آماده می شود؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش: علائم و نشانه های قیامت چیست ؟ چند مورد را شرح دهید.


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پاسخ شبهه «آکل و مأکول» را به صورت ساده بیان فرمائید.


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/۱٠

پرسش:در آفرینش آدم و حوا که دارای دو فرزند پسر بودند زنان بعد چگونه خلق شدند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :چرا به امام زمان)عج(, قائم, اباصالح, بقیة اللَّه, صاحب الزمان, حجة اللَّه, مهدی و... گفته می شود؟ چرا موقع شنیدن بعضی از این نام ها )مثلاً قائم(, بلند شده و دست خود را بر سرمان می گذاریم؟!


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :از اینکه حضرت مهدی)عج(, می تواند یکی از بهترین الگوهای جامعه امروزی باشد, شکی نیست   اما از نظر ازدواج چگونه می تواند الگو باشد   در حالی که آن حضرت ازدواج نکرده است!؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :آیا  جزیره خضراء  که گفته می شود امام زمان)عج( در آن هستند, واقعیت دارد یا نه؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :سبب غیبت امام زمان)عج( چیست؟ چرا امامی که باید بین مردم حضور داشته باشد و آنان را هدایت و رهبری کند, غایب شده و در پنهانی زندگی می کند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :حضرت مهدی)عج( دارای چه خصایص و ویژگی هایی است که او را متمایز و برترمی کند؟ آیا این خصوصیات, منحصر درآن حضرت است یا دیگر اولیا و پیامبران نیز در آنها با او مشترک هستند؟!


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :نحوه ولادت حضرت مهدی)عج( در روایات اسلامی چگونه است؟ با توجّه به اینکه از سال ٢۴٢ ه . ق جنگی بین رومیان و عباسیان اتفاق نیفتاده, چطور مادر امام زمان, نوه پادشاه روم هستند, در حالی که اصلاً جنگی اتفاق نیفتاده بود تا ایشان اسیر شوند!!


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :مدتی پیش یکی از بچه ها پرسید : چرا با وجود اینکه پیامبران و امامان ع  همه از به وجود آمدن حکومت حضرت مهدی)عج( خبر داده اند و خدا نیز در قرآن, در برابر چنین مسئله مهمّی سکوت نکرده   اما چرا نامی )به طور مستقیم( از امام زمان)عج( نبرده است؟! ما در پاسخ آیه  بقیة اللَّه خیر لکم  و آیه ای که مربوط به جانشینی و خلیفة اللهی بشر بر روی زمین و این گونه آیات را آوردیم   اما باز گفتند : بر مبنای گفته خود قرآن حضرت مسیح به آسمان رفته و هنوز زنده است و مسیحیان نیز معتقدند که  بقیة اللَّه , همان عیسی مسیح است و سخنانی دیگر که بالاخره هم ایشان سخن ما را نپذیرفتند   بدین وسیله می خواستم پاسخی که قانع کننده باشد و چون و چرایی نتوان در آن آورد, بیان کنید؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :اینکه در حدیث می فرماید:  چون قائم ما قیام کند, دستش را بر سر بندگان می گذارد و عقول آنان را متمرکز ساخته و اخلاق شان را کامل می کند  یعنی چه؟ منظور از دست گذاشتن بر سر بندگان خدا به چه معناست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :منظور از نشانه های ظهور چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :دجال و سفیانی کیستند و چرا خروج آنها از علایم حتمی ظهور شمرده شده است؟ آیا آنان واقعاً به جنگ با حضرت مهدی)عج( خواهند پرداخت؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :اینکه بعضی از علایم ظهور به وقوع پیوسته, آیا نمی تواند نشانه ای از نزدیک بودن قیام حضرت مهدی)عج( باشد؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :اگر ممکن است چند نمونه از داستان ها و حکایات کسانی که به حضور امام زمان)عج( مشرف شده اند برایم بنویسید.


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :حقیقت برابری زن ومرد دراسلام تا چه حد است؟ اگر درهمه موارد است چرا درکلاس درس دانشگاه پیاده نمی شود؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :عالم برهوت و وادی السلام چیست و در کجا قرار گرفته و برای چه کسانی است؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :چشم دل چیست که حضرت علی)ع( می فرمایند. من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم؟ چگونه می توان با شناخت خویش خدا را شناخت؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :در مورد شخصیت دکتر شریعتی و کتاب فاطمه فاطمه است و کویر نظرتان را مرقوم فرمایید؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :چرا ولی فقیه باید شخصی حوزوی باشد در حالی که دیگرانی هم هستند که ازلحاظ های دیگر بالاتر هستند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :آیا پیامبر اکرم)ص( در اذان اسم خود را می بردند و بر خود صلوات می فرستادند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :نژادهای مختلف از نسل آدم چگونه بوجود آمده است؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :معنای فرار جن ها از مقابل شهابها چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :دلیل تقدس حجرالاسود چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :آیا شهادت امام حسین علیه السلام یک عمل اختیاری بود یا مقدر شده بود؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :با توجه به اینکه فاطمه زهرا)س( مصداق بارز کوثر است, مراد از اینکه  حضرت علی)ع( ساقی کوثر است, چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :فرقه اهل حق به چه کسانی اطلاق می شود؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :با توجه به این حدیث که: ) خداوند هیچگاه زمین را بدون خلیفه نمی گذارد ( در فاصله بین حضرت عیسی و حضرت رسول)ص( چه کسی خلیفه بوده؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :معنای عبارت ) انا قتیل العبرات ( و ) السلام علی قتیل العبرات ( چیست


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :فلسفه آفرینش مگس چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :آیا کتاب تورات و انجیل برای ما مسلمانان قابل احترام و مقدس است؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :افسانه غرانیق چیست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :درباره فرقه )بهائیت( توضیح دهید.


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :)کرسی( یعنی چه؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :آیا سحرو جادو حقیقت دارد وآیا جادو می تواند سیر طبیعی امور را بر هم زند و یا اینکه قسمت هر کس آن چیزی است که پیش می آید و هیچ عاملی نمی تواند آن را مختل کند؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :)عرش( به چه معناست؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :به غیر از پیامبر اسلام آیا پیامبر دیگر )یا شخص دیگر( هم به معراج رفته است؟ امامان)ع( چطور؟


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی حسین زاده - ۱۳۸٩/۱٢/٩

سوال :فایده و نقش حضرت بقیه الله)عج( در زندگی انسان قرن ٢١ چیست؟


ادامه مطلب ...
مطالب قدیمی تر »
مرتضی حسین زاده
سلام اگه خواستید لینک بشید یه نظر بفرستید با اسمی که میخواهید با اون لینک بشید سریعا لینک خواهید شد. لطفا نظر یادت نره هااااا!!!
کدهای اضافی کاربر :Javascripts